Corrections et modifications

Je voudrais donner une indication concernant cette notice:

Titre:
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden Veldheer en leeraar Henricus Arnaud
Johannes Florentius Martinet
Proposition de correction ou modification:

Nom:
E-mail:
Pour plus de sûreté
(Tapez le code!):
 20380