Genre de document:
Compilation
Auteur/éditeur:
Johannes Florentius Martinet
 
Standard: Martinet, Johannes Florentius [Johannes Florentius Martinet][Joannes Florentius Martinet] Rietveld, Hermanus
Titre:
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden Veldheer en leeraar Henricus Arnaud

Standard:

Année de parution:
1765
Type/numéro d'édition:
Prima edizione
Lieu de parution:
Amsterdam

Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam]

Éditeur/imprimeur:
by Jacobus Loveringh

Standard: Loveringh, Jacobus

Pages:
xvi + 236 pp.
Nombre des illustrations:
Con ritratto di Enrico Arnaud
Sujets:
Arnaud, Henri (1643-1721) - Biographie
Arnaud, Henri (1643-1721) - Portraits
Vallées vaudoises - Cartes géographiques - 1800-1900
Vaudois - Bibliographie
Vaudois - Histoire

Résumé/commentaire:

Seconda edizione:   Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen, in de Valeyen van Piemont, tot op deezen tyd.  Tweede vermeerderde druk. Te Amsteldam, By de Wed. Loveringh en Allart, 1775,. (22), 352 pp.

Terza edizioneKerkelijke geschiedenis der Waldensen, in de Valleijen van Piemont, tot op het jaar 1775. Door Johannes Florentius Martinet. Laatst predikant te Zutphen.  Derde druk. Vermeerderd met een kort verslag van hunne verdere lotgevaller tot op onzen tijd, en van den tegenwoordigen staat dezer gemeenten. Door H. Rietveld. Predikant bij de Hervormde gemeente  te Amsterdam.  Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, 1826.  [2], XII, 376 p., [2] c. di tav. Questa edizione contiene una carta delle Vali, disegnata e incisa da D. Veelward jr.

 

Contribution de la compilation:
- Venerandus ac strenuus Henricus Arnaud, Valdensium Pedemontanorum Pastor, nec non militum Praefectus