Genre de document:
Livre
Auteur/éditeur:
s.n. [Jean Léger]
 
Standard: Léger, Jean [Leger, Jean][Leger, Giovanni][Legero, Giovanni][Jean Léger][J. Léger]
Titre:
Waerachtich verhael, Van 't gene eenigen tijdt herwaerts inde Valeyen van Piemont is voor-ghevallen. / Over-geset uyt de Françoysche, in onse Nederduytsche Tale

Standard: Waarachtig verhaal van hetgeen enige tijd geleden in de valleien van Piemont is voorgevallen.

Année de parution:
A° 1655
Type/numéro d'édition:
In -16°
Lieu de parution:
Gedruckt in ’s Graven-Hage

Standard: Den Haag ['s-Gravenhage][La Haye][The Hague]

Pages:
[28] p.
Justification de possession:
Koninklijke Bibliothek, Den Haag: Pamflet 7631; Bibliothèque Wallonne, Universiteitsbibliotheek Leiden: B 205.
Numéro de notice:
https://books.google.it/books?id=VJlnAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Sujets:
Vaudois - Persécutions - Piémont - 1655

Table des matières:

Traduzione olandese di [Jean Léger], Récit véritable (1655) con la lettera di Andrea Gastaldo in italiano e olandese.

Résumé/commentaire:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1634. Du Rieu, Essai, n° 28.