Genre de document:
Livre
Titre:
Brief, Van een Protestant in Switserlant, gheschreven aen een zijn speciael vriend woonende in Hollant, inhoudende een Warachtigh Verhael Van een deel vande Barbarysche wreetheijt ghedaen door de Savoysen ende haren aenhangsel, tegen de arme Gereformeerde Kercken inde Valleye van Piedmont. Eerste deel

Standard: Brief van een protestant in Zwitserland, geschreven aan zijn speciale vriend wonende in Holland, inhoudende een waarachtig verhaal ...

Année de parution:
1655
Lieu de parution:
In ’s Graven-Hage

Standard: Den Haag ['s-Gravenhage][La Haye][The Hague]

Éditeur/imprimeur:
By Henricus Hondius

Standard: Hondius, Henricus (III) [Hondius, Henri]

Pages:
8 p.
Format:
In -4°
Justification de possession:
Mikrofiche: IDC H-2500 mf. 2396 (= den Haag, Koninklijke Bibliothek: pamflet 7621)
Sujets:
Vaudois - Persécutions - Piémont - 1655

Table des matières:

Traduzione olandese di: Lettre d'un Suisse Protestant (1655)

Résumé/commentaire:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1566). Du Rieu, Essai, n° 10.

Finora non si è trovato un “tweede deel” (seconda parte).