Genre de document:
Livre
Auteur/éditeur:
De Hertog van Savoyen [= Charles-Emmanuel II]
 
Standard: Charles-Emmanuel II, duc de Savoie [Carlo Emanuele II, duca di Savoia][Charles Emanuel II, duke of Savoy][Karl Emanuel II., Herzog von Savoyen]
Titre:
De articulen van de patenten door S. A. R. den hertog van Savoyen geaccordeert aen de inwoonders der Valleyen van Lucerne, Perouze en St. Martijn, en van de plaetsen St. Barthelemi, Prarustin, en Roche Platte, dewelcken professie maecken, van de pretendeerde gereformeerde religie, door de intermissie van sijne Alder Christelijckste Majesteyt in sijn Naem daer in agerende, alsmede door de intercessie van eenige andere Mogentheden, ende door de Negociati van Mijn Heeren de Ambassadeurs van de protestante cantons, op den 14 februwarii 1664./ Getrouwelijek getranslateert uyt het Italiaans, tot Turin gedruckt. Met eenige noodige aenmerckingen.

Standard:

Année de parution:
1664
Type/numéro d'édition:
In -4°
Pages:
[12] p.
Justification de possession:
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Pfl. G n 4.
Numéro de notice:
https://books.google.it/books?id=36hlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Sujets:
Vaudois - Législation - Piémont - 1664

Résumé/commentaire:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 3045. Du Rieu, Essai, n° 59.

Versione francese: Les articles des patentes (1664)