Document Type:
Book
Author/editor:
[Antoine Léger]
 
Standard: [Léger, Antoine]
Title:
Laetst oft nieuwst authentyk en seer waerachtigh verhael. Aengaende de Vervolgingen ende Moorderijen de Gereformeerde Kercken in Piedmont wedervaren, desen selven jare M.DC.LV. Te samen een korte verantwoordt ende verdedigingh op de vuijle en ongegronde lasteringen, niet welcke de Vyanden der Waarheyt de selve Kercken allesins trachten te belasten.
Laatst of nieuwst authentiek en zeer waarachtig verhaal aangaande de vervolgingenn en moorderijen de gereformeerde kerken in Piemont wedervaren, in dit jaar 1655 ...
Date of Publication:
Anno 1655
Physical description/Number of edition:
In -4°
Pages:
28 p.
Holdings Information:
Mikrofiche: IDC: H-2500 mf. 2399 (= Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Knuttel 7634)
Subjects:
Waldenses - Apologetics - 1655
Waldenses - Persecutions - Piedmont - 1655 - Sources

Table of contents:

Traduzione olandese di [Antoine Léger], Relation Derniere authentique (= prima edizione)

Summary/Notes:

[Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1600). Du Rieu, Essai, n° 24.

Manca la lettera di Pianezza e la breve conclusione che segue nella versione francese .