Document Type:
Periodical
Title:
Archief voor Kerkelijke Geschiedenis
Date of Publication:
Article in a periodical:

- Het terugkeeren der Waldensen in hunne valleijen in de jaren 1689 en 1690, geschetst door een' ooggetuigen. Volgens het onuitgegeven Handschrift medegedeeld door N.C. Kist