Document Type:
Images and Maps
Author/editor:
N. van Frankendaal
 
Standard: [Frankendaal, N. van]
Title:
Venerandus ac strenuus Henricus Arnaud, Valdensium Pedemontanorum Pastor, nec non militum Praefectus
Collective work:
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden Veldheer en leeraar Henricus Arnaud
Date of Publication:
1765
Subjects:
Arnaud, Henri (1643-1721) - Portraits

Table of contents:

Per la descrizione si veda: Ferruccio Jalla, Iconografia, p. 70-71

Summary/Notes:

Nella prima edizione il ritratto è tra p. 100-101; nella seconda tra p. 142-143; nella terza tra p. 136-137

Ritratto della seconda edizione