Document Type:
Book
Author/editor:
s.n. [Jean Léger]
 
Standard: [Léger, Jean ]
Title:
Waerachtich verhael, Van 't gene eenigen tijdt herwaerts inde Valeyen van Piemont is voor-ghevallen. / Over-geset uyt de Françoysche, in onse Nederduytsche Tale
Waarachtig verhaal van hetgeen enige tijd geleden in de valleien van Piemont is voorgevallen.
Date of Publication:
A° 1655
Physical description/Number of edition:
In -16°
Place of Publication:
Gedruckt in ’s Graven-Hage

Standard : [Den Haag]

Pages:
[28] p.
Holdings Information:
Koninklijke Bibliothek, Den Haag: Pamflet 7631; Bibliothèque Wallonne, Universiteitsbibliotheek Leiden: B 205.
URL:
https://books.google.it/books?id=VJlnAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Subjects:
Waldenses - Persecutions - Piedmont - 1655

Table of contents:

Traduzione olandese di [Jean Léger], Récit véritable (1655) con la lettera di Andrea Gastaldo in italiano e olandese.

Summary/Notes:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1634. Du Rieu, Essai, n° 28.