Document Type:
Book
Title:
Brief, Van een Protestant in Switserlant, gheschreven aen een zijn speciael vriend woonende in Hollant, inhoudende een Warachtigh Verhael Van een deel vande Barbarysche wreetheijt ghedaen door de Savoysen ende haren aenhangsel, tegen de arme Gereformeerde Kercken inde Valleye van Piedmont. Eerste deel
Brief van een protestant in Zwitserland, geschreven aan zijn speciale vriend wonende in Holland, inhoudende een waarachtig verhaal ...
Date of Publication:
1655
Place of Publication:
In s Graven-Hage

Standard : [Den Haag]

Publisher/Printer name:
By Henricus Hondius

Standard: [Hondius, Henricus (III)]

Pages:
8 p.
Format :
In -4
Holdings Information:
Mikrofiche: IDC H-2500 mf. 2396 (= den Haag, Koninklijke Bibliothek: pamflet 7621)
Subjects:
Waldenses - Persecutions - Piedmont - 1655

Table of contents:

Traduzione olandese di: Lettre d'un Suisse Protestant (1655)

Summary/Notes:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1566). Du Rieu, Essai, n° 10.

Finora non si è trovato un “tweede deel” (seconda parte).