Document Type:
Book
Title:
Beginsel vande rechtveerdige straffe Godes iegens t'gecommandeerde volck vanden Hertoch van Savoyen, over haer begane grouwelycke en verraders-wijse Moort aen die van de gereformeerde religie in Piemo[n]t.
Beginsel van de rechtvaardige straf Gods jegens het gecommandeerde volk van de Hertog van Savoye...
Date of Publication:
Anno 1655
Physical description/Number of edition:
In -4
Place of Publication:
In s Graven-Hage

Standard : [Den Haag]

Publisher/Printer name:
Tot Henricus Hondius, Const en Bouckverkoper, inde nieuwe Const en Bouck-druckery

Standard: [Hondius, Henricus (III)]

Pages:
8 pp.
Holdings Information:
Mikrofiche: IDC H-2500 mf. 2397 ( = Den Haag,Koninklijke Bibliotheek: Knuttel nr. 7625)
Subjects:
Cromwell, Oliver (1599-1658)
Waldenses - Armed Resistance - 1655
Waldenses - Persecutions - Piedmont - 1655

Table of contents:

Traduzione olandese di Avis de Paris (1655)

Summary/Notes:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953), n  1564. Du Rieu, Essai, n 18.