Document Type:
Book
Title:
Den tegenwoordigen stant vande saecke van het over-blyfsel, vande martelaeren; in de valleyen van Luserne ende Angrogne, de welcke de Savoysche furie, ende tyrannie ontvlucht zyn ende hoe Godt almachtich hun Syne stercke handt geleent heeft, tot wederstant dan desselfs bloedtdorstige vyanden, de welcke dit kleyn restant, kortelinckx getracht hadden te tracteren, gelijker was sy te voorens hunne mede-gesellen gedaen hadden
De tegenwoordige stand van zaken van het overblijfsel van de martelaren ...
Date of Publication:
in 't jaer 1655
Place of Publication:
In s' Graven-hage

Standard : [Den Haag]

Publisher/Printer name:
Gedruckt door den autheur by Christianus Calaminus ; Ende men verkoopse voor den autheur, by Henricus Hondius

Standard: [Calaminus, Christianus ] [Hondius, Henricus (III)]

Pages:
[4] p.
Holdings Information:
Mikrofiche: IDC H-2500 mf. 2393 (= Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Knuttel 7601)
Subjects:
Waldenses - Armed Resistance - 1655
Waldenses - Persecutions - Piedmont - 1655