Document Type:
Book
Author/editor:
s.n. [Jacques Cabrol]
 
Standard: [Cabrol, Jacques]
Title:
Oprecht en waer Verhael van 't geene gepasseert is tusschen het France leger en de Piemontoisen en Vaudoisen. Voorgevallen in de Valleyen van Lucerne, sedert den 8 Aug. tot den 15. dito 1690.
Oprecht en waar verhaal van hetgeen gepasseerd is tussen het Franse leger en de Piemontesen en Waldenzen. Voorgevallen in de valleien van Lucerne van 8 tot 15 augustus 1690.
Date of Publication:
1690
Physical description/Number of edition:
In -4
Place of Publication:
In s Gravenhage

Standard : [Den Haag]

Publisher/Printer name:
By Jacobus Garrel, Boeckverkooper in de Hoffstraet.

Standard: [Garrel, Jacobus]

Pages:
8 p.
Subjects:
Waldensian valleys - French-Piemontese War - 1690

Table of contents:

Traduzione olandese di: [Jacques Cabrol], Relation Veritable [1690].

Per il contenuto si veda: Minutoli, Storia, pp. 104-110.

Summary/Notes:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n 1816. Du Rieu, Essai, n  78.

Il testo olandese anche stampato in: Europeische Mercurius (1690) vol 3, p. 153-157.