Document Type:
Book
Author/editor:
s.n. [Pierre Boyer]
 
Standard: [Boyer, Pierre]
Title:
Historie van de Waldensen, kortelyk aenwysende d'Oorsprongh van deselve, en hoe dat Godt de Christelyke godsdienst in suyverheyt onder haer t'sedert de tijt van d'apostolen, tot onse dagen toe geconserveert, en de wonderen die hy tot de conservatie van dien gedaen heeft : Als mede de dappere en wonderlyke overwinningen die sy op haere Vyanden behaelt hebben. Eyndelyk hoe dat sy erstroyt en haere kerken uytgeroeyt, en hoedanigh sy weder tegen en buyten verwagtinge van de gansche wereld herstelt zijn geworden.
Date of Publication:
1691
Physical description/Number of edition:
In -4°
Place of Publication:
In s' Gravenhage

Standard : [Den Haag]

Publisher/Printer name:
By Myndert Uytwerf, Boekverkoper wonende in de Halstraet.

Standard: [Uitwerf, Meindert]

Pages:
340 p.
Holdings Information:
Den Haag, Koninklijke Bibliothek: 1124 G 58:3.
Subjects:
Waldenses - Return - 1689 -Historiography - 1690-1710

Table of contents:

Traduzione olandese di: Pierre Boyer, Abrégé de l'histoire des Vaudois, A la Haye 1691

Summary/Notes: