Document Type:
Book
Author/editor:
Holzhalb
 
Standard: [Holzhalb, David]
Title:
Vertalinge van de Harangue Aen de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, Gedaen by syn Excellentie den Heere Holzhalb, Extraordinais Envoyé van de Hoogh-loffelijcke Evangelische Cantons van de Ligue van Switserlandt, op den 22. September 1687
Vertaling van de harangue aan de Hoogmogende Heren Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, gedaan door zijne Excellentie de heer Holzhalb ...
Date of Publication:
1687
Physical description/Number of edition:
In folio
Place of Publication:
In 's Gravenhage

Standard : [Den Haag]

Publisher/Printer name:
By Johan Aelberts, Boeckverkooper op den hoeck van de Capel-Brugge

Standard: [Aelberts, Johan]

Pages:
1 p.
Subjects:
Collections for the Waldenses - Netherlands - 1687