Document Type:
Collective work
Author/editor:
Johannes Florentius Martinet
 
Standard: [Martinet, Johannes Florentius] [Rietveld, Hermanus]
Title:
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden Veldheer en leeraar Henricus Arnaud
Date of Publication:
1765
Physical description/Number of edition:
Prima edizione
Place of Publication:
Amsterdam

Standard : [Amsterdam]

Publisher/Printer name:
by Jacobus Loveringh

Standard: [Loveringh, Jacobus]

Pages:
xvi + 236 pp.
Number of illustrations:
Con ritratto di Enrico Arnaud
Subjects:
Arnaud, Henri (1643-1721) - Portraits
Arnaud, Henry (1643-1721) - Biography
Waldenses - Bibliography
Waldenses - History
Waldensian Valleys - Geographical maps - 1800-1900

Summary/Notes:

Seconda edizione:   Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen, in de Valeyen van Piemont, tot op deezen tyd.  Tweede vermeerderde druk. Te Amsteldam, By de Wed. Loveringh en Allart, 1775,. (22), 352 pp.

Terza edizioneKerkelijke geschiedenis der Waldensen, in de Valleijen van Piemont, tot op het jaar 1775. Door Johannes Florentius Martinet. Laatst predikant te Zutphen.  Derde druk. Vermeerderd met een kort verslag van hunne verdere lotgevaller tot op onzen tijd, en van den tegenwoordigen staat dezer gemeenten. Door H. Rietveld. Predikant bij de Hervormde gemeente  te Amsterdam.  Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, 1826.  [2], XII, 376 p., [2] c. di tav. Questa edizione contiene una carta delle Vali, disegnata e incisa da D. Veelward jr.

 

Contribution in a collective work :
- Venerandus ac strenuus Henricus Arnaud, Valdensium Pedemontanorum Pastor, nec non militum Praefectus